M

020-123 45 67

klantenservice@ipuzzel.be

Spelregels en voorwaarden

 1. Home
 2. Spelregels en voorwaarden

Algemene voorwaarden

iPuzzel verwerkt persoonsgegevens op drie gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Uitvoering van de overeenkomst;
 1. Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 2. Of met uw toestemming.

Het kan hierbij gaan om naam, adres, postcode, woonplaats en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Maar ook om gegevens over aankopen, retouren, betalingen en interesses.

1) Op basis van de uitvoering van een overeenkomst:

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en/of diensten;
 • Voor het nakomen van onze garantieverplichtingen;
 • Voor het behandelen van vragen en/of klachten met betrekking tot de producten of dienstverlening van iPuzzel en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele ontstane geschillen. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden;
 • Voor contactmomenten met Bakker.com. Via de telefoon, e-mail, chat, sociale media, contactformulier(en), enquêtes, prijsvragen en (panel)onderzoeken. Of wanneer u online inlogt op uw account.

2) Op basis van gerechtvaardigd belang en ter ondersteuning van alledaags relatiebeheer:

Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dit kan via de volgende kanalen:

 • Webshop
 • Catalogus
 • Klantenservice
 • Sociale mediacampagnes
 • Of van adverteerders op het gebied van consumentengoederen. De informatievoorziening is gebaseerd op voorkeuren, opgegeven interesses.
 • Relatiebeheer

Ten behoeve van (interne) analyses:

 • Procesverbetering, gebruikerservaring;
 • De ontwikkeling van producten en diensten;
 • Marktonderzoek;
 • Voorkomen van fraude;
 • Historische, statistische doeleinden.

 3) Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat XXXXXXX nadere gegevens bij u opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn of niet door u worden verstrekt, kan Ipuzzel de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren of geen juiste producten leveren.

Wanneer voor het verwerken van persoonsgegevens uw toestemming nodig is dan zal iPuzzel  daarom vragen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Met vriendelijke groet,

Redactie iPuzzel
Konnetlaantje 4
1435 HW Rijsenhout
E: redactie@ipuzzel.be
W: www.ipuzzel.be