M

020-123 45 67

klantenservice@ipuzzel.be

Abonneren

  1. Home
  2. Abonneren

Abonnee worden van iPuzzel

iPuzzel verschijnt maandelijks. U machtigt iPuzzel om uw abonnementsgeld per overschrijving te innen. Abonnementen gelden tot wederopzegging en worden automatisch verlengd voor een gelijke periode, tenzij uiterlijk een maand voor de vervaldatum opgezegd wordt.

Abonnementsprijzen

Betaalperiode Overschrijving
Maandelijks € 19,95 per maand

Ons blad verschijnt maandelijks (12x per jaar).
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iPuzzel/of andere auteursrechthebbenden verveelvoudigd worden.

Afbeeldingen van prijzen in de uitgave kunnen afwijken van de uit te reiken prijzen. Voor eventuele drukfouten of anderszins niet correct weergegeven of onjuiste informatie kan iPuzzel niet aansprakelijk worden gesteld.

iPuzzel legt van haar klanten in het kader van haar dienstverlening onder meer naam en adresgegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te informeren over aanbiedingen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door onze partners om klanten te informeren over relevante aanbiedingen.